DIPLOMERAD BLI-LEDARE™

INNEHÅLL

Kursen består av 20 moduler, fördelat på 10 kurstillfällen som ger konkreta och praktiska råd inom grundläggande och kritiska ledarskapsfärdigheter.

1. Effektiv delegering

   Rekrytera framgångsrika medarbetare

2. Att leda olika personligheter

   Professionellt kundbemötande

3. Leda förändring som fungerar

   Roligare och effektivare möten

4. Det coachande ledarskapet

   Att sätta och prioritera mål

5. Att ge beröm och kritik

   Vinnande argumentationsteknik

6. Framgångsrik ledning på distans

   Att hantera krävande kunder

7. Personlig kommunikation

   Att tala inför publik

8. Att bygga framgångsrika team

   Personlig effektivitet

9. Konflikthantering och det svåra samtalet

   Positiv kommunikation

10. Skapa självmotiverade medarbetare

    Att vinna förhandlingar

GENOMFÖRANDE

Målet med Diplomerad BLI-Ledare™ är att utbilda och träna arbetsledande personal inom byggbranschen inom grundläggande ledarskap, kundbemötande och personlig utveckling. Programmet har en mycket konkret och praktisk prägel som skapar direkta resultat i det dagliga arbetet som ledare oavsett om man är en ny eller erfaren ledare.

 

Diplomerad BLI-Ledare™ genomförs under ett år med ett halvdagsseminarium per månad. Varje kurstillfälle varar under en halvdag med start klockan 08.00 och avslutning klockan 12.00, samt en lunch för diskussion och nätverkande.

Vi har flera grupper i Stockholm, Göteborg och Visby.

KURSSTARTER OCH PRIS

Diplomerad BLI-Ledare™ erbjuder kursstarter flera gånger under året så att kursdeltagare kan vara igång inom någon månad. Kontakta oss för aktuella kursstarter i din region.

 

Pris per deltagare, inklusive kurslitteratur, luncher och diplomeringsmiddag är 48 700 kr exklusive moms.

 

För medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier utgår en exklusiv rabatt och priset är då 39 400 kr exklusive moms.