White Structure

Kursen består av 20 moduler
fördelat på 10 kurstillfällen som ger konkreta och praktiska råd inom grundläggande och kritiska ledarskapsfärdigheter.

 

​1. Effektiv delegering

   Rekrytera framgångsrika medarbetare

2. Att leda olika personligheter

   Professionellt kundbemötande

3. Leda förändring som fungerar

   Roligare och effektivare möten

4. Det coachande ledarskapet

   Att sätta och prioritera mål

5. Att ge beröm och kritik

   Vinnande argumentationsteknik

6. Framgångsrik ledning på distans

   Att hantera krävande kunder

7. Personlig kommunikation

   Att tala inför publik

8. Att bygga framgångsrika team

   Personlig effektivitet

9. Konflikthantering och det svåra samtalet

   Positiv kommunikation

10. Skapa självmotiverade medarbetare

    Att vinna förhandlingar

0

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram