top of page

INTERNA FÖRETAGSPROGRAM

INTERNA FÖRETAGSPROGRAM 

BLI genomför interna  komplexa utvecklingsprogram för företag i alla branscher. Utifrån kundens behov och medarbetarnas utvecklingsfas designas ett koncept med fokus på att utveckla en stark ledarskapskultur och skapa konkreta resultat i verksamheten. Programmen ägs av kunden efter genomfört projekt.

NÅGRA EXEMPEL PÅ KUNDER SOM HAR GENOMFÖRT DESSA

Diplomerad Arbetsledare, Diplomerad Platschef - JM AB 

Diplomerad In3prenör Ledare - In3prenör AB 

Diplomerad RECOVER Ledare - RECOVER AB 

… och många fler.

 

Boka ett möte med en BLI-Konsult för att diskutera vad vi kan göra för att utveckla din organisation.

bottom of page