INTERNA LEDARSKAPSPROGRAM

INTERNA LEDARSKAPSPROGAM 

För företag som har ett större antal tjänstemän kan det vara effektiv att genomföra ett internt ledarskapsprogram. Det förstärker interna nätverk, påverkar ledarskapskulturen och ökar attraktionen som arbetsgivare. Med vår utbildningsprocess och organisationens behov skräddarsys ett program som leder till tydliga förändringar och resultat inom ledarskap, kundbemötande och kultur

NÅGRA EXEMPEL PÅ KUNDER SOM HAR GENOMFÖRT DESSA

Relita AB - Diplomerad Relita Ledare

JM AB - Diplomerad Arbetsledare, Diplomerad Platschef,

JM-bas In3prenör AB -  Diplomerad In3prenör Ledare

Byggnadsfirman O A Tobiason AB - Diplomerad OAT Ledare

M3 Bygg -  Diplomerad M3-Bygg

Besqab -  Anpassat Ledarskap Platschefer Byggmästargruppen: Diplomerad Byggmästarledare

SSM Fastigheter - Diplomerad SSM-Ledare Betongborrargruppen: Arbetsledarprogrammet

Småa AB -  Diplomerad SMÅA-Ledare