top of page

DEN EFFEKTIVA LEDNINGSGRUPPEN

DEN EFFEKTIVA LEDNINGSGRUPPEN

Programmet anpassas till varje grupps utvecklingsfas och situation. Efter ett startmöte med våra konsulter formuleras ett program. Nedan är ett exempel på vad ett sådant program kan anta för innehåll:

 

Halvdag 1 

- Ledningsgruppens funktion; roller, ansvar och befogenheter 

- Att bygga den effektiva ledningsgruppen 

- Handlingsplan 

 

Halvdag 2 

- Avrapportering av handlingsplan 

- Ledningsgruppens möten; förberedelser, genomförande och uppföljning 

- Handlingsplan 

 

Halvdag 3 

- Avrapportering handlingsplan 

- Formulera, prioritera och kommunicera ledningsgruppens mål. 

- Handlingsplan för kommande 3-6 månaders period. 

bottom of page