top of page

LEDNINGSINTERNAT

LEDNINGSINTERNAT (LUNCH TILL LUNCH)

Före genomförande av ett internatdygn har en BLI-konsult genomför en DISC-analys på varje individ i gruppen samt en gruppanalys. 

 

Halvdag 1 

Ledningsgruppens funktion, affärsplan och mål 

DISC-analysens resultat; individuellt och grupp 

Ledningsgruppen nuläge. 

 

Halvdag 2 

Utveckling av gruppens styrkor och förbättringsområden 

Att leda framgångsrika förändringsprocesser 

Sammanfattning och handlingsplan 

bottom of page