top of page

DIPLOMERAD BLI-LEDARE

LEDARSKAPSPROGRAMMET DIPLOMERAD BLI-LEDARE
 
DSC_6118.jpg

Kursen

Målgrupp
Arbetsledare, platschefer och arbetschefer eller motsvarande inom byggbranschen.
Genomförande
Målet med programmet är att utbilda och träna arbetsledande personal inom byggbranschen inom grundläggande ledarskap, kundbemötande och personlig utveckling.
Programmet har en konkret och praktisk prägel som skapar direkt resultat i det dagliga arbetet som ledare. För att säkerställa framgång bygger programmet på ett antal pedagogiska principer:
Modulindelad träning
Programmet genomförs under ett år med ett seminarium per månad. Det ger möjlighet att omsätta utbildningen i praktiken mellan seminarietillfällena och vi undviker ”information overload” som lätt kan uppstå vid längre och intensiva kurstillfällen. Varje seminarium varar under en dryg halvdag med start klockan 08.00 och avslutning klockan 13.00, inklusive lunch.
Personliga mål
En viktig framgångsfaktor för deltagarnas behållning av programmet är att redan innan start formulera resultat man vill nå. Dessa diskuteras och fastslås tillsammans med deltagarens chef. Det involverar redan från start deltagarens chef och ger ett starkt fokus på att uppnå konkreta resultat.
Personliga handlingsplaner
För att omsätta idéer och koncept från seminarierna samt för att skapa aktioner som stödjer de uppsatta målen skapar deltagaren vid varje seminarietillfälle en personlig handlingsplan för den kommande perioden (till nästa seminarietillfälle).
Dokumenterat utbildningsmaterial
En viktig framgångsfaktor är ett gediget utbildningsmaterial som är anpassat till byggbranschen och den vardag som arbetsledande personal lever i. Ett anpassat kursmaterial som omfattar övningar, kompendier och fördjupningsmaterial för respektive modul ingår.
I övrigt genomförs utbildningen med en mix av föreläsningar, fallstudier, rollspel, grupp- och diskussionsövningar.

Innehåll

Innehåll

Programmet består av ett ”startmöte” för deltagarna och deltagarnas chefer, 10 utbildningsdagar samt ett avslutande ”diplomeringsseminarium”. Vid varje utbildningstillfälle diskuteras två ämnen;

Effektiv delegering
Rekrytera framgångsrika medarbetare

Att leda olika personligheter
Professionellt kundbemötande

Leda förändring som fungerar
Roligare och effektivare möten

Det coachande ledarskapet
Att sätta och prioritera mål

Att ge beröm och kritik
Vinnande argumentationsteknik

Framgångsrik ledning på distans
Att hantera krävande kunder

Personlig kommunikation
Att tala inför publik

Att bygga framgångsrika team
Personlig effektivitet

Konflikthantering och det svåra samtalet
Positiv kommunikation

Skapa självmotiverade medarbetare
Att vinna förhandlingar

Diplomering

Diplomeringsseminariu

Nu har jag äntligen blivit en diplomerad ledare!" -Kursdeltagare 

Diplomering
Under ett kvällsseminarium får deltagarna presentera sina resultat och framtidsplaner tillsammans med kollegor och chefer. Kvällen avslutas med diplomeringsmiddag och diplomering tillsammans med Stockholms Byggmästareförening

Kraftig rabatt för medlemmar i Byggmästarföreningen och PER.

Intresseanmälan görs direkt till Hans O Jacobsson på BLI 070-857 21 19 eller hans.o.jacobson@bliworld.com

bff.png

Målet med Diplomerad BLI-Ledare™ är att utbilda och träna arbetsledande personal inom grundläggande ledarskap, kundbemötande och personlig utveckling. Programmet har en mycket konkret och praktisk prägel som skapar direkta resultat i det dagliga arbetet som ledare oavsett om man är en ny eller erfaren ledare.

 

Diplomerad BLI-Ledare™ genomförs under ett år med ett halvdagsseminarium per månad. Varje kurstillfälle varar under en halvdag med start klockan 08.00 och avslutning klockan 12.00, samt en lunch för diskussion och nätverkande.

Vi har flera grupper i Stockholm och Göteborg.

bottom of page