top of page

BLI- GUIDEN

Våra utbildningar innehåller en omfattande kursdokumentation. Dels i tryckt form och dels i digital form; BLI-Guiden

BLI-guiden gör det möjligt att som ledare alltid ha tillgång till kursmaterialet digitalt och därmed i sin vardag.

BLI-Guiden innehåller: 

  • 20 kritiska ledarskapsfärdigheter

  • Checklistor och råd i vardagliga ledarskapssituationer

  •  Stöd för kursdeltagarens chef

bottom of page