Stockholm

Besqab, Betongborrargruppen, Q-gruppen, Layer, Nymans Elektriska, Relita, M3 Bygg, Duvbo Bygg, Frijo, Loudden Fastighetsservice, Axela, Marbit, Implenia, HH:s Ventilation, MZ Plåt, In3prenör, Från Stan, Cobab, JM AB, Småa AB, Serneke, Zublin, SH Bygg, SVEAB, Lundins Värme, Aronsson bygg, MVB Öst,

M fl

Göteborg

FO Petersson & Söner, RA-Bygg, Fogspecialisten, Implenia, JM AB, Aarsleff, Grundläggnings AB, TWL Bygg & Serviceteknik, Erlandssons Bygg, ABCD Bygg, Ivar Kjellbergs Byggnads AB, HA-Bygg, Göteborg Egnahem AB, Kannebäcks Entrepenad, Kållereds Byggnads AB, 

M fl

Gotland

Nybergs Entreprenad (NCC), PEAB, Gotlands Åkericentral, Arriba, Kenova, Visby-Spiran, Cramo,

M fl