VI UTBILDAR BYGGBRANSCHENS

LEDARE

Byggbranschen är under ständig utveckling vilket ställer stora krav på ledarskapet. Att satsa på utvecklingen av sin ledarroll skapar effektivare arbetsplatser, lojalare medarbetare och ett bättre resultat!

 

OM OSS

BLI-Ledarskap har utbildat över 6000 chefer i Sverige. I samarbete med Sveriges Byggindustrier och Byggbranschens Utbildningscenter genomför vi sedan 2012 ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-Ledare™ i Göteborg, Stockholm och Visby.  Kursdeltagarna är exempelvis arbetsledare, platschefer och arbetschefer och kommer från såväl små som stora företag i byggsektorn. Vi erbjuder dessutom interna och företagsanpassade program över hela Sverige. 
"Byggfel, brister och ett ineffektivt ledarskap kostar byggbranschen och samhället över 100 miljarder kronor, uppskattar Boverket." - Dagens nyheter 19-11-01 
 

REFERENSER

BLI Ledarskap har utbildat och tränat över 6 000 chefer och ledare i över 200 företag och organisationer. Inom byggsektorn vänder vi oss till såväl stora som små företag och ledare på alla nivåer, nya som erfarna. Några exempel på kundföretag som har, eller under flera år har skickat, kursdeltagare till oss är:

Stockholm

Besqab, Betongborrargruppen, Q-gruppen, Layer, Nymans Elektriska, Relita, M3 Bygg, Duvbo Bygg, Frijo, Loudden Fastighetsservice, Axela, Marbit, Implenia, HH:s Ventilation, MZ Plåt, In3prenör, Från Stan, Cobab, JM AB, Småa AB, Serneke, Zublin, SH Bygg, SVEAB, Lundins Värme, Aronsson bygg, MVB Öst,

M fl

Göteborg

FO Petersson & Söner, RA-Bygg, Fogspecialisten, Implenia, JM AB, Aarsleff, Grundläggnings AB, TWL Bygg & Serviceteknik, Erlandssons Bygg, ABCD Bygg, Ivar Kjellbergs Byggnads AB, HA-Bygg, Göteborg Egnahem AB, Kannebäcks Entrepenad, Kållereds Byggnads AB, 

M fl

Gotland

Nybergs Entreprenad (NCC), PEAB, Gotlands Åkericentral, Arriba, Kenova, Visby-Spiran, Cramo,

M fl

 

KONTAKT

BLI

VÅR ADDRESS

Svärdvägen 21, 18233 Danderyd

Email: hans.o.jacobson@bliworld.com
Tel:  070-857 21 19

 

Tack för ditt meddelande!